- Home - Unte suntem - Codul de conduită - Ratele - Lipsa de responsabilitate - Politica de confidenţialitate

PREZENTARI

Bine ati venit

Má ocup în principal cu dreptul civil – in special cu dreptul familiei, dreptul comerical si preptul societar – si dreptul penal.

Filosofia care ghideazá activitatea zilnicá estè studiul si investigarea cazurilor individuale.

Acord o atentie deosebitá ascultárii clientului pentru a iintellege nevoile reale (în special în domeniicum ar fi familia si protectia prepturilor omului în general) si pentru ati aferi un ráspuns adecuat problemelor prezentate.

În cazue în care cinrumstantele sîn de asa natura, îfite preferabil sá se a junmgá launacord între part, am sá discut cu clientul accastá possibilitate.

Profesez activitatea juridica atit în sediile din Verona cît şi peteritoriul întregii peninsule, pentru desfasur – area activitatii, limbile vorbite siscrise sint:

inglese spagnolo – ottimo

portoghese del Brasile – buono

russo, francese, arabo, tedesco, sufficiente.

 

Procurorul Esposito Domenico Italia Verona
Admise la
Curtea Supremă

Drept civil - familiei, drept comercial si corporate - drept penal

Bussolengo (VR) Via Mantegna75 Tel: (+39) 045/9582269 Fax (+39) 045/9582825 e-mail: domenicoesposito_057@fastwebnet.it
Verona Asociaţia
de înregistrare nr 925 - P IVA 02604440236


Click aici pentru a citi secţiunile "prezentari" şi "subiecte", tradus în mai multe limbi:

italianoenglish espanolrussia portougesfrancoisgermangreekcinese

Sunteţi vizitatorul Nr.
@2009-2011
Toate drepturile în orice fel care decurg din această publicaţie sunt rezervate autorilor

Ceea ce puteţi găsi PE ACEST SITE

Peacest site sint aprofunzite anumite teme de interes principal si anume: familie, rutier, constructii, protestia consumatoruluii, dreptul muncii, contracte de leasing si evacuári, fiscal, drept penale, drept administrativ, protectia dredturilor, si în special personanelor cu handicap.

în linkur, separate pe argumente, segásesc o serie de norme si sentinte selectionate special pentru a da ráspunsuri lo problema ce avea oricine.

Comentariul unor fragmente si evidenti are unor párti che ie este destinat facilitári lecturii sextelor giuridice continanumite tehnicisme toate acestea cuscopuol dea sublinia evidentia importanta textulii, partile sale cele mai utile, si legáturile cu reglementa normativa rile generála de sector, toate acestea fárá a pierde detalile dispozitilor sia decisilor luate in considerare.

Profesionistii ce opereazá in acest sector, pot sá gáseascá larindul lor o colectie de materiale alese ce gásesc sá le fie util.

Textele avertizare au caracter informativ, sinu sint sfaturi profesional.

Suasete oficiale autenitice sînt numai monitorul aficial si copiile autentice ale notárîmilor judecátoresti mentionate.